قم – حرم حضرت معصومه (س) – نصب اولین لاین اری در اماکن مذهبی در ایران – 1393