نمونه پروژه ها

نمونه پروژه های شرکت پیشگامان کیش 

پروژه پیاده راه و میدان امام حسین (ع)
پروژه مشهد سحن انقلاب و گوهرشاد
پروژه تهران مسجد جامع امام سجاد
تهران – مسجد دانشگاه صنعتی شریف - 1391
پروژه رواق حضرت امام حرم حضرت معصومه س
پروژه مشهد سیستم صدا و تصویر کسجد و حسینه
پروژه کمپهای مسکونی و نمازخانهای پالایشگاهای اول دوم چهارم پنجم
پروژه مصلی قدس قم
پروژه بازسازی برج صدای سالن سرپوشیده آزادی
مشهد مقدس – سالن کنفرانس معاونت اجرایی 1396
پروژه میدان و زیر گذر امام علی ع
پروژه ارومیه کنگره سرداران و شهدای آذربایجان
پروژه مشهد مقدس صحن جامع رضوی
پروژه صحن جامع آستان قدس
پروژه صحن جامع رضوی
پروژه قم حرم حضرت معصومه